Skip to content
„W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania
i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci,
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.”
(1 Prefacja o zmarłych)